Породи овце, отглеждани в България » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Породи овце, отглеждани в България

Акценти

  • При създаването на цигайското овцевъдство се цели да се получи порода за вълна и месо

Овцевъдството в България има традиции. До разформироването на фермите в бившите ТКЗС ние притежавахме уникален генофонд, като само аборигените породи и от родия наброяваха над 15.

С малки изключения Всички породи бяха отечествени плод на дълъг период на селекция В тънкорунното /вълнодайно/ овцевъдство се постигнаха високи резултати по среден настриг и качества на Вълната, която задоволя-ваше почти 80% от нуждите на текстилната промишленост. Типични за тези породи са районите в Североизточна България, част от Дунавската равнина и Тракийската низина.

Косбредното овцевъдство обслужваше част от нуждите на текстил-ците за производство на висококачествени вълнени тъкани. В комбинираните направления /месо-мляко, мляко-месо/ се утвърди Цигайската порода отлично приспособима към полупланинските и пла-нинските райони на цялата страна.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации