Помощ de minimis от 20,3 милиона лева за млечни крави и биволици » Съвети в земеделието

ноември 30, 2023

Помощ de minimis от 20,3 милиона лева за млечни крави и биволици

Срокът за сключване на договори и изплащане на помощта по схемата de minimis за стопаните, отглеждащи млечни крави и биволици, се удължава до 19 юни 2015 г., реши Управителният съвет на ДФЗ на последното си заседание. Определен е и общият бюджет по схемата – близо 20,3 милиона лева, както и ставката на глава животно – 100 лв.
От схемата de minimis могат да се възползват фермерите, отглеждащи между 10 и 200 млечни крави или биволици, които са вписани в Системата за идентификация и регистрация на животните на Българска агенция по безопасност на храните с предназначение за производство на мляко. Условие за получаване на помощта е стопаните да запазят 75% от броя на подпомогнатите животни до 31 август 2015 г.
Общият размер на помощите de minimis за един земеделски стопанин, както и за едно и също предприятие, не може да надхвърля левовата равностойност на 15 000 евро (29 337.45 лв.) за период от три данъчни години (2013 – 2015).

 

За автора

Сродни публикации