Помощ от 34 млн.евро ще получат България, Гърция, Полша и Литва ще » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Помощ от 34 млн.евро ще получат България, Гърция, Полша и Литва ще

Съ

Акценти

  • От 2002 г. досега чрез Фонд „Солидарност“ на ЕС са отпуснати повече от 5 млрд. евро

Плащанията от Фонд „Солидарност“ на ЕС ще бъдат разпределени до дни

Природните бедствия през изминалата година засегнаха някои от европейските държави и нанесоха големи щети. В тази връзка от Фонд „Солидарност“ на Гърция, Полша, Литва и България ще бъдат отпуснати общо 34 млн.евро. Това предложение на ЕК са одобрили Парламента и Съвета.

Паричните средства ще бъдат преведени към съответните държави до няколко дни. Те ще могат да бъда използвани за покриване на част от разходите, направени за отстраняване на щетите, причинени от природните стихии. Разпределението на финансовата подкрепа е, както следва:

  • 2,5 млн. евро – за гръцкия остров Кос. Там земетресение нанесе множество щети през юли 2017 г.;
  • 12,2 млн. евро – за Полша. Там бури и проливните дъждове нанесоха много поражения през август 2017 г.;
  • близо 17 млн. евро ще получи Литва заради бурите и дъждовете през 2017 г.;
  • 2,2 млн. евро – ще бъдат отпуснати на България за отстраняване на щетите, причинени от бурите и обилните валежи през октомври 2017 г.

Гореописаните парични средства ще се използват, за да се покрият част от разходите, направени за спешно реагиране, временно настаняване, почистване и опазване на културното наследство. Те ще са в помощ на националните органи, които иначе трябва да покриват със собствени средства всички гореописани разходи. Така финансовата тежест за тях ще се намали.

От 2002 г. досега чрез Фонд „Солидарност“ на ЕС са отпуснати повече от 5 млрд. евро. Те са използвани под формата на финансова помощ за реализиране на спешните и възстановителни действия в 24 държави. Тези парични средства са били разпределени като помощ след повече от 80 бедствия. Като тук се има предвид, случилите се от 2002 г. досега, тежки наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суши.

 

Сродни публикации