Положиха първите фиданки от новата гора край Марица » Съвети в земеделието

май 19, 2021

Положиха първите фиданки от новата гора край Марица

Акценти

 • Цялостното залесяване ще обхване площ от 28 декара или колкото размерите на 66 баскетболни игрища

Повече от 1600 фиданки от новата гора край град Стамболийски вече са засадени.

Дъждовното време не разколеба десетки доброволци. Те се отзоваха на призива на природозащитната организация WWF и дариха труда си в името на природата.

„Положихме в земята първите фиданки от черна елша, източен чинар и бряст. Това са „контейнерни“ фиданки. Kорените се намират в субтрат, който им осигурява по-добро прихващане и дава по-голям шанс на растенията“. Това разказва Костадин Вълчев от WWF.

През следващите дни и седмици е планирано засаждането на още близо 10 400 фиданки и семена от дървесни видове.

Те са селектирани така, че да отговарят на условията на средата – да са подходящи за алувиалните почви и да издържат на временни заливания.

Експертите от WWF започнаха подготовката на залесителния процес още преди година и половина със събирането на семенен материал от осем вида с местен произход.

 Освен източен чинар и бряст тук се включват:

 • – бяла върба;
 • – черна и бяла топола;
 • – полски ясен;
 • – черна елша;
 • – летен дъб.

Впоследствие от семенния материал бяха произведени фиданки в няколко разсадника в страната.

Все още е рано да бъдат засадени фиданките с открита коренова система. Специалистите от WWF следят тяхното развитие и когато листата им опадат – знак, че са навлезли в състояние на покой – ще бъдат транспортирани до мястото за залесяване.

„Заедно с община Стамболийски и местния бизнес WWF цели да възстанови крайречна гора, която има важно значение за цялостната екосистема. Крайречните гори са изключително ценни. Те укрепват бреговете и ограничават ерозията. Поглъщат праха, подобряват качеството на водите. Създават местообитания и биокоридори за много редки растения и животни“. Това коментира Нели Дончева, главен експрет на практика „Гори“ във WWF.

Въпреки услугите, които предоставят, крайречните гори са унищожавани от векове с цел освобождаване на територии за:

 • – пасища;
 • – обработваеми земи;
 • – изграждане на диги;
 • – други съоръжения.

Това ги прави едни от най-редките и приоритетни за опазване горски местообитания.

Цялостното залесяване ще обхване площ от 28 декара или колкото размерите на 66 баскетболни игрища.

При прогнозиране на прихващането обаче трябва да се вземат предвид много фактори като:

 • – температура;
 • – валежи;
 • – свързаните с тях суша или високи води;
 • – каламитети на насекоми и т.н.

Специалистите от WWF очакват средна стойност на прихващане на фиданките от около 80 %. В първите години те са особено уязвими и се нуждаят от специални грижи.

Правилното определяне на подходящите видове е сложен и отговорен процес, основан на дългогодишни изследвания и наблюдения на лесовъди, биолози и еколози. Експертите на WWF предупреждават, че от залесяването има смисъл само когато са спазени някои основни правила. Задължително трябва да се вземат в предвид климатичните особености, характеристиките на почвата, естествената растителност на района, произхода и вида на фиданките, както и местното биоразнообразие.

Вижте повече за това как WWF работи за възстановяването на горите.

 

За автора

Сродни публикации