Полиция и жандармерия се включиха в опазването на селскостопанската реколта » Съвети в земеделието

септември 29, 2023

Полиция и жандармерия се включиха в опазването на селскостопанската реколта

Акценти

  • Инструктаж е проведен на полските пазачи

Жандармеристи и полицаи се включиха в опазването на селскостопанската реколта.

Операцията по охраната вече е започнала, като за целта са ангажирани и полицейски патрули, и екипи на жандармерията.

Основните цели са да бъде опазена реколтата от кражби и да се създаде организация за безопасното транспортиране на продукцията. Проведени са срещи с представители на частните охранителни фирми и звената за самоохрана за регламентиране на обмен на информация в процеса на опазване на реколтата.

С кметовете на населени места и председателите на земеделски кооперации са набелязани конкретни мерки за охрана на складови бази и площадки за съхранение на селскостопанска продукция.

Инструктаж е проведен на полските пазачи. Уточнени са и модели за координацията по взаимодействие с полицейските сили. В хода на кампанията са планирани специализирани операции по безопасността на движение. Засилено ще е вниманието върху движението на извънгабаритната земеделска техника и прикачен към нея инвентар. При проблеми в операцията по прибиране на продукцията освен уточнените механизми на взаимодействие длъжностните лица и производителите могат да използват за сигнали и единния европейски номер 112.

 

За автора

Сродни публикации