Ползи от биохумуса » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Ползи от биохумуса

Акценти

  • Биохумусът освобождава бавно хранителни вещества

Обсъждане на ползите от Биохумуса трябва да започне с наблюдение върху земеделски практики и подходи към почвата и растенията. Има две основни форми на земеделие, химични и биологични.

В конвенционалното земеделие има акцент върху подобряването на плодородието на почвата и добивите на културите чрез химически и синтетични торове и пестициди. Синтетични торове първоначално предизвикват добър растеж на културите. Тяхната продължителна употреба в крайна сметка изчерпва почвата и вреди на здравето на растенията. Това е така, защото те не правят нищо за увеличаване на здравето на растенията. Постепенно това ги прави по-податливи на атаки вредители и болести.

Използването на пестициди в конвенционалното земеделие цели ликвидирането на вредители, които иначе биха нанесли щети на растенията. За съжаление, пестициди също убиват полезните организми, които държат вредителите и болестите в шах, така че на макро равнище това довежда до нови проблеми. И накрая, пестицидите са токсични за животните и хората, които са изложени на тях чрез третираните храните, вода, почва и въздух.

Основата на органичнто земеделие е поддържането на здравето на почвата и околната среда.

Биохумусът увеличава плодородието на почвата, подобрява количеството на задържаната влага, биохумусът минимизира ветрова и водна ерозия. Температурата на почвата е моделирана, което прави растенията по-малко чувствителни на жега или студ.

Биохумусът освобождава бавно хранителни вещества. Това им позволява да останат в почвата за период до пет години. Химическите торове може да съдържат повече азот, фосфор и калий, но биохумусът позволява на тези и други хранителни вещества да бъдат усвоени от корените на растенията. Бавното освобождаване на хранителни вещества също така означава, че няма опасност от прекалено наторяване на растенията.

Биохумусът увеличава микробното действие в почвата. Това създава стабилна екосистема за полезни насекоми, птици и други организми. Това държи в шах вредители и стимулира защитните сили на растенията срещу болестта. Здравите растения от своя страна имат много по- малка нужда от торове и пестициди. По-малкото торове и пестициди представляват по-малка опасност за хората и животните, които са изложени на токсичните остатъци чрез храната, водата, почвата и въздуха.

 

Сродни публикации