Поземлените комисии няма да увеличават таксите » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Поземлените комисии няма да увеличават таксите

Получих предложение на междуведомствена работна група да бъде повишена тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, което категорично няма да приема. Това заяви министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов по време на втория Национален агросеминар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) в град Пловдив.

„Смятам, че основанията за тези поправки са неоснователни”, каза министърът и допълни, че има подадени възражения от няколко неправителствени организации, сред които и НАЗ. Той ги е разгледал обстойно и ги е взел под внимание.

 

За автора

Сродни публикации