Под въпрос е оползотворяването на средствата от Националния гаранционен фонд » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Под въпрос е оползотворяването на средствата от Националния гаранционен фонд

Под въпрос е оползотворяването на евросредствата от Националния гаранционен фонд (НГФ), с които трябва да се подпомогне финансирането на агропроекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., стана ясно на пресконференция на Фонда.

В края на 2011 г. със закона за бюджета фондът е определен за изпълнител и на гаранционната схема по ПРСР. Той подпомага отпускането на кредити за фермерите с одобрени проекти като поема 80% от риска. Проектите са по мерките 121 – за модернизиране на стопанствата, 122 – за подобряване на икономическата стойност на горите и 123 – за преработвателните предприятия.

През 2013 г. фондът подписа договори с 14 търговски банки. От тогава до днес от НГФ отчитат, че са подкрепени 255 малки и средни фирми. Отпуснатите гаранции са за 100 млн. лв. Броят на гарантираните кредити расте през последните 6 месеца, като общият размер на отпуснатите заеми надхвърля 129 млн. лв. Средната лихва при банковите заеми е 6,76%.

Общият размер на подкрепените проекти по ПРСР е 219 млн. лв. Най-много издадени гаранции има за областите Пловдив, София, Стара Загора и Сливен. Основно малки и средни предприятия ползват ресурса на НГФ, като повечето изтеглени кредити са до 200 000 лв. От гарантираните от Фонда проекти най-много са за модернизиране на кравеферми – 84, за отглеждане на плодове – 39 и за зърнени култури – 34.

От началото на февруари до края на април 2014 г. експерти от Фонда разясняваха на фермери и банкери в страната ползите от гаранционната схема.

Самуил Шидеров, изпълнителен директор на НГФ, отчете, че усвояването на средствата се ускорява – за първите 3 месеца на годината отпуснатите кредити са 20 млн. лв., а само за април – 18 млн. лв. „Очаквам май и юни да са доста силни като месеци“, прогнозира той.

Към момента обаче не е ясно дали ще бъде оползотворен ресурсът на фонда, който има възможност да гарантира кредити за близо 1,4 млрд. лв.

Шидеров посочи като една от причините ниския ръст на кредитирането през 2013 г., което било 0,1%, каза той, като се позова на данни на БНБ.

Елена Иванова, началник отдел в МЗХ, заяви, че средствата на НГФ може да бъдат оползотворени, тъй като има проекти в изпълнение, които могат да получат гаранции от НГФ. От схемата на фонда може да се възползват предприятия, сключили договори през есента на миналата година по мярка 123, като проектите им надхвърлят 20 млн. евро. Освен това в следващите седмици ще бъдат сключени договори по мярка 121, като общият бюджет е над  43 млн. евро.

Фондът беше създаден в края на 2011 г. с европейски пари, които рискувахме да бъдат загубени. Сегашният резултат е следствие от наложени от ЕК изисквания, обясни Шидеров.

Той обясни, че капиталът по схемата е 238 млн. лв. Ако бъде взето решение да се пренасочат средства, те ще са единствено от този капитал и едва ли ще надхвърлят 100 млн. лв. Политическо решение за това обаче може да вземе агроминистрството.

Припомняме, че през последните месеци бе направено предложение средства от НГФ да бъдат прехвърлени към ПРСР за напояване, за да не се наложи да ги връщаме на Брюксел, ако не бъдат усвоени.

Земеделски производители искат друго – за да не се загубят средства, част от ресурса на фонда да се пренасочи към най-атрактивната мярка на ПРСР – 121.

Елена Иванова съобщи още, че се работи по създаването на финансови инструменти, които да подпомагат фермерите през новия период. Тя съобщи, че за юни е планирано публично обсъждане на новата ПРСР.

 

За автора

Сродни публикации