Подходът ЛИДЕР/ВОМР е ключов за прилагането на ПРСР » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Подходът ЛИДЕР/ВОМР е ключов за прилагането на ПРСР

Засилването на ролята на подхода ЛИДЕР/Водено от общността местно развитие е от ключово значение за прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020. Това заяви заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев в Пловдив, по време на закриването на втората международна конференция посветена на подхода Лидер/ВОМР. Той допълни, че спецификата и силата на тези мерки е, че дават усещането на гражданите за общност, тъй като целите, които се поставят на местно ниво са общи за всички. До края на годината ще бъдат завършени всички подготвителни дейности, така че още следващата година местните инициативни групи да започнат да работят по своите стратегии, заяви още Грудев.
Заместник-министърът коментира, че до края на годината ще започне прием по подготвителната мярка за местните инициативни групи и той ще бъде с бюджет около 5 млн. евро. Само за местните инициативни групи в ПРСР 2014-2020 г. са предвидени 131,5 млн. евро, а общата стойност на предвиденото финансиране чрез други оперативни програми достига 343 млн. евро. Очакванията са, че в края на програмния период ще бъдат финансирани около 60 местни инициативни групи.

 

За автора

Сродни публикации