Подписан е договорът за реклама на мед и пчелни продукти по мярка А на пчеларската програма » Съвети в земеделието

февруари 21, 2024

Подписан е договорът за реклама на мед и пчелни продукти по мярка А на пчеларската програма

Той е сключен със Сдружението за биологично пчеларство, обединяващо осемте най-големи пчеларски организации в страната. Проектът по договора – “Силата на пчелния мед” е на стойност 150 000 лв. и трябва да бъде изпълнен до 31 август 2014 г. Той беше подаден в последния ден на приема по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари”, за дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти, в това число и произведени по биологичен начин”.

Целта на проекта е да популяризира българските пчелни продукти, да повиши консумацията им и да създаде условия за по-добрата им ценова реализация. Финансирането му ще се осигури с 50% европейски средства и 50% от националния бюджет.

Сдружението ще промотира пчелния мед и пчелните продукти в рамките на рекламни дни под надслов „Силата на пчелния мед” в градовете София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново. Промотирането ще включва също радио и онлайн рекламни кампании и организиране на пчеларска среща „Бъдещето на биопчеларството” в гр. Елена. Освен това ще бъдат изработени информационни материали – каталог с рецепти, листовки, детски книжки за оцветяване и хартиени торбички, които ще бъдат раздавани на посетителите.

 

За автора

Сродни публикации