Подписани са всички договори по лозаро-винарската програма » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Подписани са всички договори по лозаро-винарската програма

ДФ „Земеделие” сключи 13 договора за предоставяне на финансова помощ с одобрените кандидати от третия прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” на Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за финансовата 2015 г.
Авансовото подпомагане, което 13-те кандидати ще получат ако представят в срок банковите си гаранции и подадат заявки за плащане, е над 3.2 милиона лева.
Заявки за авансово плащане се подават след  10-ия ден от датата на сключване на договора и не по-късно от 31 юли за съответната финансова година. По тях може да бъде изплатена до 80% от помощта, предвидена за инвестицията, ако реализацията на проекта е започнала.
Припомняме, че третият прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” за финансовата 2015 г. протече от 2 до 8 юли 2015 г. В този период бяха приети 13 заявления за подпомагане единствено от кандидати, заявили авансово плащане през настоящата 2015 финансова година. Договорите на кандидатите, които не успеят да подадат заявление за авансово плащане до 31 юли 2015 г., ще бъдат прекратени.

 

За автора

Сродни публикации