Подмярка 5.1 от ПРСР тръгва през април, а подмярка 4.1 - през май » Съвети в земеделието

ноември 28, 2023

Подмярка 5.1 от ПРСР тръгва през април, а подмярка 4.1 – през май

Акценти

  • МЗХГ работи в посока през април месец да стартира приема по подмярка 5.1

Министър Десислава Танева обяви официално сформирания Оперативен щаб, който ще работи по въпроси и проблеми, свързани с ефекта на COVID-19 върху селскостопанския, хранително-вкусовия и рибарския сектор.

Председател на този щаб е Любен Татарски. Той е началник на политическия кабинет на МЗХГ.

Участниците получиха и пояснения по предложението на Министър Танева към ЕК: Недоговорените бюджети по европейските програми към МЗХГ да се пренасочат към уязвими производители в подкрепа заради COVID-19.

Предложението включва недоговорираните средства (т.е. такива, които не са анонсирани по график и не са договорирани и/или предвариделно заделени ) да се програмират като общ фонд. Той да се управлява като механизъм за извънредна държавна помощ.

Животновъдите получиха уверение от министър Танева, че амбицията на МЗХГ е да успее да спази обявените си графици за плащания по:

  • – схемите на директните плащания;
  • – компенсаторните мерки на ПРСР 2014-2020;
  • – обявените в графика приеми през 2020 година по ПРСР 2014-2020;
  • – другите европейски програми към МЗХГ.

МЗХГ работи в посока през април месец да стартира приема по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.

През месец май и целевият прием за сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020.

 

За автора

Сродни публикации