Подготовка за заплождане, бременност и раждане при овцете - част 1 » Съвети в земеделието

Подготовка за заплождане, бременност и раждане при овцете – част 1

Подготовка за заплождане

 

Броят на родените агнета от една майка е селекционният критерий с най-висока икономическа значимост за всички породи овце. С още по-висока стойност за фермера, обаче се явява броят на отгледаните и реализирани агнета. Ето защо по този въпрос е необходимо да започне да се работи още преди заплождането на овцете.

Подготовката на овцете за заплождане се състои преди всичко в довеждането им до добра охраненост, но без да се допуска затлъстяване. Много важно за избягването на аборти от незаразен характер по време на бременността, е всички ветеринарни обработки на овцете ( къпане, обезпаразитяване, подрязване на копита и др.) да се извършват до началото на случната кампания. Правилната подготовка на овцата осигурява не само своевременното й заплождане, но и добра плодовитост, и нормално развитие на плода.

Бременност

 

Бременният период при овцете продължава средно 150 дни. След заплождане на овцете, особено внимание се обръща за правилното хранене и гледане на бременните майки. През първата половина, когато плодът бавно нараства, бременните овце могат да се задоволяват само с хранителни норми, предвидени за подържане на живота.

85% от теглото на новороденото агне се формира през последните два месеца на бременността. Именно пълноценното хранене през този период е решаващо условие за нормално развитие на плода. През последните дни на бременността количеството на грубите и сочни фуражи се намалява. Увеличават се количествата на концентрираните фуражи. Изхранването на големи количества груби фуражи увеличава обема на стомаха, който оказва натиск върху плода и може да доведе до аборт. Затова те не трябва да участват в хранителната стойност на дажбата повече от 45 – 50 %.

Едри, здрави и добре развити агнета се получават от правилно хранени, получаващи достатъчно и разнообразен фураж майки.  Непълноценното хранене води до получаване на недоразвити агнета и увеличаване броя на мъртвородените, а живородените в повечето случаи са дребни и слаби. Неправилно хранените майки през бременността, след оагването обикновено са и маломлечни.

Грижи за предотвратяване на аборти

 

След заплождането майките трябва да се държат по възможност по-дълго време на пасищата, за да използват по-пълно богатия с витамини тревостой. За предотвратяване на ранни аборти, дължащи се на фитоестрогените, е необходимо да се избягват много сочните млади треви. Добре е, преди изкарване на паша, овцете да се подхранват с малко концентриран фураж. При намаляване на тревата, в края на есента и началото на зимата, е необходимо да им се залагат допълнително сено и концентрирани смески.

При дъждовно и ветровито време бременните майки се пасат близо до селището и при нужда се прибират своевременно в помещенията. Зимната паша влияе добре на организма на майката, но трябва да не се пасат в дъждовно време, при снеговалеж, бури, слани и поледици. Преди изкарването им на паша да се подхранват със сено или други груби фуражи. Бременните овце, когато през зимата не са на паша, през деня да се изкарват на чист въздух в двора на помещението.

За избягване на аборти от незаразен характер е необходимо :

  • да не се допуска рязка промяна на храненето на овцете с различни фуражи. Установения режим на хранене да не се променя;
  • да не се залагат некачествени фуражи ( замръзнали, развалени, плесенясали и т.н.);
  • водата за пиене не трябва да е много студена, а преди водопой да се дава на овцете сено;
  • при изкарване и вкарване на овцете в помещението, да се внимава да не се притискат и да не се гонят;
  • при аборт на някоя овца, да се изяснят навреме причините, а плодът и плацентата да се изгорят или заровят дълбоко в земята. Мястото където е абортирала овцата, да се дезинфекцира.
 

Свързани новини