Подготвяйте документите за помощ за гориво » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Подготвяйте документите за помощ за гориво

Акценти

  • За 2018 г. общият размер на финансовите средства осигурени за разпределение между бенефициентите по мярката е 84 млн.лв.

От началото на следващата седмица започва приемът на заявления за подпомагане

От понеделник, 3 септември 2018 г. ще могат да бъдат подавани заявленията за подпомагане във връзка със закупеното през 2017 г. гориво. Приемът на документи за финансиране ще бъде до 21 септември 2018 г. Задължително е заедно със заявленията да бъдат подадени и копия от и опис на фактурите за направените разходи за закупеното гориво.

По тази мярка се осигурява финансиране на земеделските стопани, които имат регистрация съгласно изискванията на Закона за подпомагане на земеделските производители. Субсидиите, които се отпускат имат за цел да подпомогнат стопаните при изпълняваните от тях механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Това се случва чрез прилагане на намалена ставка на акциза върху закупения газьол.

За 2018 г. общият размер на финансовите средства осигурени за разпределение между бенефициентите по мярката е 84 млн.лв. Бюджетът се определя съобразно изискванията на  Закона за държавния бюджет. Очаква се по-късно да бъде определен и размерът на ставката за литър. Тя ще се базира на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани.

 

Сродни публикации