Подадени са над 300 заявления за застраховане на селскостопанска продукция » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

Подадени са над 300 заявления за застраховане на селскостопанска продукция

Земеделските стопани имаха възможност и тази година да кандидатстват за „помощ за съфинансиране на застрахователните премии при застраховане на селскостопанска продукция“. По схемата са подадени общо 317 заявления. Към момента са сключени 277 договора за 1 109 837 лв.
За да се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от подпомагането, бюджетът за 2015 г. по Схемата за държавна помощ за застраховане на селскостопанска продукция беще увеличен със 700 хиляди лева с решение на УС на Държавен фонд „Земеделие“. Така общият бюджет за тази година достигна размер от 1.7 милиона лева.
Целта на помощта е насърчаването на малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица. Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.
Общият бюджет по схемата за застраховане на селскостопанска продукция за целия период на действие (2015-2020 г.) е 21 милиона лева.

 

За автора

Сродни публикации