Погубваме устойчивостта на почвите » Съвети в земеделието

май 29, 2024

Погубваме устойчивостта на почвите

Акценти

  • Според направените проучвания и изследвания тенденцията показва, че сега годишно деградират 12 милиона хектара почва

Експерти алармират, че проблемът става все по-сериозен и отлагането на решението му ще е само в наша вреда

Темата за състоянието на почвите отново излезе на дневен ред след публикувания доклад на Научния консултативен съвет на европейските академии (EASAC). От него става ясно, че устойчивостта им и тяхното състояние не трябва да бъдат неглижирани. Именно те подпомагат растежа на растенията, развитието на селското и горското стопанство. Намаляват риска от наводнения, пречистват водата, подпомагат поддържането на биологичното разнообразие. В почвите се съдържа най-големия запас на органичен въглерод. За съжаление тези ползи не ги правят неприкосновени и недосегаеми за вредните човешки дейности. Те са застрашени от запечатване, уплътняване, ерозия. Нараства риска от намаляване на емисиите на органичния въглерод в почвите. Въпреки важната им роля, поддържането на тяхната устойчивост не е дълбоко залегнало в плановете на ЕС.

Какво разкриха специалистите?

Група от експерти е направила обстойни проучвания има ли и какви са методите и възможностите за опазване на този ценен ресурс. Данните от анализите им са събрани в, публикуваният на 26 септември, доклад озаглавен „Възможности за устойчивост на почвите в Европа“. В него са разгледани наличните инструменти в европейската политическа програма, чрез които може да се върне устойчивостта на почвите. Те не са възобновяеми в рамките на един човешки живот. Затова не трябва да бъдат приемани като даденост, те не са неизчерпаем ресурс.

През септември 2006 г. Комисията прие Тематична стратегия за почвите. В нея беше включено предложение за рамкова директива за почвите. Поради слабата подкрепа от страна на страните-членки на ЕС то беше оттеглено през април 2014 година.

Почвите биват подлагани на непрестанна разруха заради засиленото жилищно застрояване,  инфраструктурните промени и минното дело. Съдържанието на органичния въглерод намалява, а това от своя страна повишава опасността от глобалното затопляне. Губи се плодородието на почвите, тяхната структура и капацитет за задържане на вода. Тези промени не могат да бъдат пренебрегвани повече. Те оказват влияние не само на околната среда, но и на човешкото здраве и начина ни на препитание.

Какво може да се промени?

За предотвратяването на по-сериозни последици и еко катастрофи страните-членки на ЕС трябва да се обединят в действията си и да намерят решение. Според направените проучвания и изследвания тенденцията показва, че сега годишно деградират 12 милиона хектара почва. Тази цифра в близко бъдеще ще започне да оказва негативно влияние и на много от представителите на бизнеса. Ще се промени в негативен план възможността за изпълнението на доставки на храни и ресурси.

Експертите на EASAC  са направили проучвания на почвите в Европа. Те са установили, че дори и при липса на директива за съхранение и опазване на тяхната устойчивост, има начин те да бъдат защитени.

Те са разгледали обвързаността между почвите и промяната на климата, обезлесяването, трайната загуба на почвите, биологичното разнообразие, биогоривата, общата селскостопанска политика и човешкото здраве.

Според специалистите е важно да бъдат създадени експертни съвети, които да са достатъчно компетентни относно управлението на почвите. Те трябва да извършват независими консултантски услуги в полза на земеделските стопани и обществото.

Полезна стъпка би било в този процес да бъдат включени националните агенции и местните власти. Те ще трябва да се погрижат за подобряване на политическата среда, осведомеността и образованието на хората относно почвената устойчивост.

Добър подход е разработването на схеми за етикетиране на стоките. Така ще може да се онагледи ясно, че земеделските стопани са се погрижили за устойчивостта на почвите и знаят как да ги управляват без да им вредят.

 

Сродни публикации