Повишени са мерките за противопожарна безопасност на посевите » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Повишени са мерките за противопожарна безопасност на посевите

Акценти

  • С кметската заповед се забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци

Ограниченията в Свищовско ще останат в сила до пълното прибиране на реколтата.

Определени са мерки за противопожарна безопасност по време на „восъчната зрялост“ на посевите от житни култури. Това стана със заповед на кмета на Свищов Генчо Генчев.

От 10 юни 2019 г. е забранено паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях. Тези ограничения ще важат от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, предаде ИА „Фокус“.

Освен това е недопустимо да се извършват и ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи. Към такива може да е пристъпи единствено след предварително уведомяване на РСПБЗН и при спазване на изискванията за пожарна безопасност.

С кметската заповед се забранява паленето на стърнища и други растителни остатъци. Ограничено е използването на открити огнеизточници в земеделските земи, и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя трябва да извършат юридическите лица, които стопанисват републикански, общински и частни пътища. Тук става въпрос за тези от тях, които минават през и/или покрай житни посеви.

Задължение на физическите и юридическите лица, които преминават покрай неожънати площи, е да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност. По тази причина с действията си те не трябва да предизвикват възникването на пожари.

Контрол по изпълнението на заповедта

Ангажимент на директора на Общинско предприятие „Чистота-Свищов” е да осигури нощуването на автоцистерна /водоноска/ в района на РСПБЗН – Свищов. Тя трябва да може да е използва в извън работно време, през почивните и празничните дни при възникване на пожари в района на Община Свищов след поискване от РСПБЗН.

Всички физически и юридически лица носят отговорност по ЗМСМА и Наредбата за осигуряване на пожарната безопасност на територията на Община Свищов. Зам.-кметът на Община Свищов Бедри Алиев и на гл. инспектор инж. Светлин Михайлов – началник на РСПБЗН Свищов ще упражняват контрол по изпълнението на заповедта.

 

Сродни публикации