Повишеният внос на кафяв ориз вдигна митата в ЕС » Съвети в земеделието

юли 23, 2024

Повишеният внос на кафяв ориз вдигна митата в ЕС

Акценти

  • В случай, че през първите 6 месеца на пазарната година, нивото на внос на кафяв ориз е под 191,113 тона, то митото трябва да бъде 30 евро/тон

За 6 месеца в ЕС са влезли повече от 264 000 тона олющен ориз

В края на миналата седмица бяха увеличени европейските вносни мита върху кафевия ориз. В рамките на първите шест месеца на тази пазарна година е отчетен по-висок внос на кафяв („олющен“) ориз. По тази причина в ЕС митото за внос беше актуализирано до 65 евро/т. Тези стойности влязоха в сила от 8 март 2019 г.

Съгласно международните спогодби два пъти в годината се прави преразглеждане на митата за внос в ЕС. Това се случва на 1 март и на 1 септември. За 6 месеца импортът на ориз е превишил 264 000. Това провокира ръст на вносните мита, а това на ориза не е променяно от март 2012 г.

Съгласно законовите изисквания нивата на внос и митата са обвързани, както следва:

  • В случай, че през първите 6 месеца на пазарната година, нивото на внос на кафяв ориз е под 191,113 тона, то митото трябва да бъде 30 евро/тон;
  • Ако вносът е между 191,113 тона и 224 839 тона, то митото трябва да бъде в размер на 42,5 евро/тон;
  • Когато вносът превишава 258 655 тона, то митото следва да бъде в размер на 65 евро/тон.

Така до следващото преразглеждане на 1 септември 2019 г., вносните мита за кафяв ориз ще са в размер на 65 евро/тон, а ЕК ще продължи да следи състоянието на пазара.

 

Сродни публикации