Увеличават се площите с Ориенталски тютюн » Съвети в земеделието

май 19, 2024

Увеличават се площите с Ориенталски тютюн

Акценти

 • Има спад е продукцията на тютюн тип Бърлей и Вирджиния

Драстично паднаха добивите на грах

Тази година продукцията от пролетни култури отчита значителен ръст. При някои от тях това се дължи на увеличените заети площи със съответните култури.

При картофите, пипера и соргото ситуацията е точно такава. Намалели са обработваемите площи, а са се увеличили добивите. Като изменение в % при соргото увеличението е с цели 140% над миналогодишната стойност за същия период, при картофите с 41,7 %, а при пипера едва с 3,6 %.

По-ниски добиви се отчитат при следните култури:

 • Градински грах – намаление на продукцията с 88,5 %;
 • Фасул – намаление на продукцията със 72,6 %;
 • Фуражен грах – намаление на продукцията с 57,6 %;
 • Пролетен ечемик – намаление на продукцията с 41,2 %;
 • Овес – намаление на продукцията с 37,5 %;
 • Дини – намаление на продукцията с 34,3 %
 • Леща – намаление на продукцията с 27,6 %;
 • Соя – намаление на продукцията с 22,8 %.

грах

При различните типове тютюн има спад е продукцията на Бърлей и Вирджиния, а увеличение отчита Ориенталския тютюн. Цифрите са, както следва:

 • Тютюн тип Ориенталски – увеличение на продукцията с 26,4 %;
 • Тютюн тип Бърлей – намаление на продукцията с 44,8 %;
 • Тютюн тип Вирджиния – намаление на продукцията с 64,5 %.
 

Сродни публикации