Повече от 200 проверки за седмица на територията на РДГ - София » Съвети в земеделието

юли 16, 2024

Повече от 200 проверки за седмица на територията на РДГ – София

Акценти

  • Инспектиращите задържаха над 26 кубика дърва за огрев и едно моторно превозно средство в рамките на 7 дни

Горските служители от РДГ – София извършиха повече от 200 проверки в териториалния обхват на Дирекцията за периода от 13 до 20 април.

Проверени са:

  • – обекти за добив;
  • – складиране;
  • – преработка и търговия с дървесина;
  • – превозни средства, транспортиращи дървесина;
  • – риболовци и други физически лица.

Инспектиращите съставиха 13 акта по Закона за горите и задържаха над 26 кубика дърва за огрев и едно моторно превозно средство.

Установените нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев. Някои от собствениците на складове не са представили обобщени годишни справки. Допуснати са пропуски при воденето на електронен дневник, както и при съхраняването на записи от системите за постоянно видеонаблюдение.

В землището на село Очуша, община Костенец е съставен акт на регистриран лесовъд на частна практика за това, че е допуснал извършването на сеч в съседен имот, за който няма разрешение.

На 15.04.2020 г. в землището на село Огоя, община Своге, горските инспектори от РДГ-София констатират, че в частна горска територия, за която няма издавани позволителни за сеч, са отсечени 231 броя дървета от бук. Съставени са констативни протоколи. Работата по случая продължава.

На 17.04.2020 г. в землището на село Новачене, община Ботевград, държавна горска територия, за която няма издавани позволителни за сеч, служители на РДГ София са установили отсечени 195 броя дървета, както и налични 5,3 пр.м3 дърва за огрев. Съставен е констативен протокол, с който е задържана дървесината.

Работата по случая продължава.

Проверките в териториалния обхват на РДГ- София продължават.

 

За автора

Сродни публикации