Повече кандидати за субсидии » Съвети в земеделието

април 22, 2024

Повече кандидати за субсидии

Земеделските производители са проявили голям интерес към предложената за първи път схема, която осигурява по-висока от средната субсидия за първите 300 заявени декари в стопанството. По време на кампанията за кандидатстване, която приключи на 9 юни, около една пета от заявените земи за субсидии са именно по нея.

Данните на фонд "Земеделие" показват, че стопанствата са регистрирали повече площи и повече животни за финансиране от ЕС през тази година, като има изненадващ ръст на обработваните парцели, попадащи в екомрежата "Натура 2000".
 

 


38 млн. дка земеделска земя – заявена за субсидии


От справка на фонд "Земеделие",става ясно, че заявления са подали повече кандидати, които са регистрирали и повече площи. В периода между 1 март и 9 юни искане за финансиране са отправили над 94 хил. стопани по схемата за единно плащане на площ при около 87 хил. през миналата година. Същевременно регистрираните земи също нарастват – 38.5 млн. дка при 37.5 млн. дка за миналата година.
 

 


По-висока добавка


Новото през тази година е, че фермерите могат да кандидатстват за първи път за т.нар. преразпределително плащане, което осигурява по-висока от средната субсидия за хектар. Парите се осигуряват за първите 300 дка в стопанството, които ще получат субсидия от около 45 лв. за декар при средна от около 30 лв. Тази схема е насочена основно към зеленчукопроизводството и овощарството, където средната големина на стопанството е до тези размери. Данните на фонд "Земеделие" показват, че за преразпределително плащане са регистрирани над 8.47 млн. дка земи, или около 20% от всички, което е сходно с предварителните очаквания за интереса към схемата.

Отчетен е обаче изненадващ ръст на кандидатите за субсидии за земи, попадащи в екомрежата "Натура 2000", които също получават добавка. Заявените за подпомагане площи са достигнали 3.5 млн. дка при 2.1 млн. дка за миналата година, което прави ръст от 40%. В по-голямата си част земите в "Натура 2000" са пасища и ливади, но не е ясно дали те са заявени от собственици на животновъдни стопанства или от фирми наематели, които не отглеждат животни.

 

 


Нарастване в животновъдството

От данните на фонд "Земеделие" се вижда, че в животновъдния сектор има нарастване както на кандидатите за субсидии, така и на заявените животни. Така например по най-популярната схема за подпомагане – за овце и за кози, през тази година субсидии са поискали близо 7500 фермери при около 6700 през миналата. Броят на регистрираните животни се е повишил с 10% до близо 995 хил. Нарастване има и при фермите, отглеждащи крави. Докато през 2013 г. за субсидии са били регистрирани около 81 хил. животни, през тази броят им надхвърля 100 хил.

За настоящата кампания на земеделските производители ще бъдат изплатени над 655 млн. евро субсидии на площ от ЕС, което е увеличение с около 10% спрямо предходната. Към тези средства по решение на правителството България може да прибави и национални доплащания от бюджета. Финансирането на животновъдния отрасъл е по схеми с национални средства, като през тази година за целта бяха отделени над 100 млн. лв. Субсидиите за кандидатствалите сега фермери трябва да бъдат изплатени в началото на следващата година.

 

За автора

Сродни публикации