Повечето от земеделските производители са оптимисти за тази земеделската година » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Повечето от земеделските производители са оптимисти за тази земеделската година

Повечето от земеделските производители са оптимисти и ще отчетат добри резултати от земеделската година, и като добиви, и като финансов резултат, което е обнадеждаващо. Производители допълват, че заявленията за очертаване на площите по директните плащания вече са подадени. Срокът е бил до края на юли. До 15 август са били доуточненията. Зелените площи са част от екологично насочените площи. Това е залегнало в новия програмен период и това са изискванията. „За да получават земеделците финансиране, те трябва да спазват тези екологично насочени площи. Това е 5 % от цялата обработваема площ. Идеята на Европейската комисия е Европейския съвет по селско стопанство е интересът на земеделските стопани трябва да бъде насочен към опазване на околната среда и подпомагане на подновяването на плодородието на определени площи, поддържането на по-голяма зелена покривка през по-голямата част от годината. Те фотосинтезират и преработват вредните емисии и обогатяват въздуха с повече кислород. По този начин се стимулират земеделските стопани да спазват и екологичните норми в земеделието и по този начин да подпомагат екологичното земеделие. Но това е изискване и не става въпрос за интерес”, казват производители. Вече са отдадени заявления от земеделците по мерките 4 и 6, но все още няма информация кои ще бъдат одобрени. „През новия период има и нови изисквания, мерките са по-друг начин, те са по-комплексни и са насочени към комплексното земеделие, по сегментирани, с по-широк обхват, а не само например към зърнопроизводители или овощари. Има изпълнение и на инвестиционни, и на строителни програми, има инвестиции в машини, съоръжения, енергоемкост. Има инвестиции на фермери със смесено фермерство – зърнопроизводство и животновъдство. Там са насочени повече интереси”, посочват производителите.

 

За автора

Сродни публикации