ПМДР ще подпомогне сектор „Рибарство“ за отслабване последиците от разпространението на COVID-19 » Съвети в земеделието

юли 25, 2024

ПМДР ще подпомогне сектор „Рибарство“ за отслабване последиците от разпространението на COVID-19

Акценти

  • Приемат се проектни предложения по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите - малки проекти“ и 1.2 „Здраве и безопасност“

ПМДР 2014-2020 г. ще подпомогне сектор „Рибарство“ за смекчаване на последиците от разпространението на COVID-19.

Това съобщи заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева на заседание на Консултативния съвет по рибарство.

На европейско ниво усилено се работи по изменението на Регламента за Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Целта е пренасочване на бюджета на оперативните програми, така че да отговори на потребностите на по-голям кръг от засегнати страни.

„България настоява за адекватни компенсации, които да достигнат до повече оператори в сектора“, категорична бе Василева.

Към момента са предвидени възможности за компенсация за временно преустановяване на риболовната дейност.

Включени са и помощи за допълнителни разходи за:

  • – съхранение;
  • – компенсации за пропуснати продажби;
  • – предоставяне на работен капитал.

Рибопреработвателите ще имат възможност да получат възстановяване на разходите за складиране на собствена преработена продукция, както и компенсации за пропуснатите продажби и работен капитал. „Предстои посочените мерки да бъдат обсъдени и с Европейския парламент“, поясни заместник-министърът.

По време на срещата бяха обсъдени мерки за опазване и устойчиво управление на запаса от черноморска бодлива акула, както и предложения за промени в законодателството в областта на рибарството.

Участниците бяха информирани за актуалната ситуация с инфекциозното заболяване „Ко̀и херпес вирус“ по шарана и предприетите мерки, предотвратяващи навлизането и разпространението му в България.

По ПМДР 2014-2020 тече прием на шест мерки с бюджет за около 3 млн. лв. Отворени са мерките 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара” и 1.4 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на видовете”. Приемат се проектни предложения по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – малки проекти“ и 1.2 „Здраве и безопасност“. В края на месец март по Програмата стартираха и мерките 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ и 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“.

 

За автора

Сродни публикации