Площадка за компостиране ще бъде изградена в Сухиндол » Съвети в земеделието

февруари 24, 2024

Площадка за компостиране ще бъде изградена в Сухиндол

Акценти

  • Вложените средства за изграждането на системите ще са в размер над 2 200 000 лв.

Биоразградимите отпадъци в три общини ще бъдат намалени.

На територията на няколко общини започва изграждането на системи за управление на биоотпадъци. Това предстои да се случи в Севлиево, Дряново и Сухиндол.

За целта ще бъдат въведени системи за разделно събиране и рециклиране. Предвидено е по този начин да бъдат намалени количествата на биоразградимите отпадъци. За община Сухиндол ще бъде изградена и площадка за компостиране.

Капацитетът на съоръженията е съобразен с броя жители, които ще бъдат обслужвани. Те ще са повече от 42 000.

Вложените средства за изграждането на системите ще са в размер над 2 200 000 лв. Безвъзмездно по оперативна програма „Околна среда“ ще бъдат предоставени повече от 1 800 000 лв.

 

Сродни публикации