Вижте какви ще бъдат плащанията за животните в планинските райони » Съвети в земеделието

май 20, 2024

Вижте какви ще бъдат плащанията за животните в планинските райони

Акценти

  • Ставката по схемата за обвързана подкрепа за млечни крави в планинските райони е 269, 73 лв. на животно

Вчера станаха ясни ставките по схемите за обвързана подкрепа за овце и кози-майки и млечни крави

Със Заповед № РД 09-1070 от 05.12.2018 г. вече е определен размера на плащането за едно допустимо за подпомагане животно. Това финансиране ще бъде в помощ на овцевъдите и козевъдите. То ще е по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10-49 животни) за 2018 г. За едно животно ще бъдат дължими 55 лв.

 

Същият ден беше издадена и Заповед № РД 09-1069, чрез която е определен и размерът на плащането за едно допустимо за подпомагане животно. Това финансиране ще бъде по схемата за обвързана подкрепа за млечни крави в планинските райони (5-9 животни) за 2018 г. Ставката на животно е в размер на 269, 73 лв.

 

Сродни публикации