Планинските продукти вече имат свое лого » Съвети в земеделието

април 24, 2024

Планинските продукти вече имат свое лого

Акценти

  • С терминът за качество „планински продукт” вече ще се описват продукти от растителен и животински произход, а също и пчелни продукти

Производителите ще трябва да получат специално удостоверение, за да използват логото.

Специално лого от днес ще отличава продуктите с планински произход. За използването му производителите ще трябва да получат специално удостоверение. Освен това те ще трабва да бъдат вписани в публичен регистър. Това стана възможно след обнародването в Държавен вестник на Наредба № 4 от 28 май 2019 г. Тя урежда условията и реда за използването на незадължителния термин за качество „планински продукт“.

С терминът за качество „планински продукт” вече ще се описват продукти от растителен и животински произход, а също и пчелни продукти. За целта е необходимо те да са произведени и преработени в планински райони. Понятието може да се използва и при извършване на директни доставки на непреработени продукти от производители. Те трябва да са регистрирани по реда на Наредба №26 от 14 октомври 2010 г. С нея се определят специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

За продукти, като например месо, животните следва да бъдат отглеждани в планински райони и да прекарат най-малко последните две трети от живота си в тях.

Предвидено е Българската агенция по безопасност на храните да извършва контролът върху употребата на логото на всеки етап от производството, преработката и дистрибуцията.

 

Сродни публикации