Пет страни подкрепят декларацията на България за запазване на Преходната национална помощ » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Пет страни подкрепят декларацията на България за запазване на Преходната национална помощ

Акценти

  • Считаме за напълно обосновано прилагането на преходен период от поне една година преди пристъпване към въвеждането на реформираната политика, каза още тя

Министър Танева представи декларация на България, с която страната ни призовава в регламента за преходните правила на ОСП да се включи възможността за прилагане на Преходната национална помощ.

Това се случи по време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.

Същата помощ да продължи да се прилага до приемането на правилата на новата ОСП. Документът е подкрепен от:

  • – Кипър;
  • – Чехия;
  • – Унгария;
  • – Полша;
  • – Румъния.

Министър Танева обясни, че националната помощ би допринесла за осигуряване на сигурност и приемственост при предоставянето на подкрепа на земеделските стопани.

Тя подчерта, че финансовите нива не трябва да бъдат по-ниски от тези за 2020 г. „Предвид актуалното състояние по преговорите за Реформата на ОСП, считаме за напълно обосновано прилагането на преходен период от поне една година преди пристъпване към въвеждането на реформираната политика“. Това посочи още министър Танева.

Сред аргументите, които тя представи е, че преустановяване на Преходната национална помощ ще доведе до внезапно и значително намаляване на доходите на засегнатите земеделски стопани. Това би застрашило осигуряването на работни места и развитието на селските райони.

 

За автора

Сродни публикации