Пет пророчества за световното земеделие до 2028 г. » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Пет пророчества за световното земеделие до 2028 г.

Акценти

  • Международният пазар на месо ще нарасне с 25%

Как ще изглежда селското стопанство през 2028 г.?

Министерство на земеделието на САЩ (USDA) се опита да даде отговор на въпроса с няколко предсказания, информира agroop.net.

1. Най-големият растеж ще дойде от развиващите се икономики

До 2028-2029 г. международният пазар на земеделска продукция ще продължи да расте. Това развитие ще бъде продиктувано от увеличаването на приходите на глава от населението и ръста на населението в повечето развиващи се страни. Последното ще доведе до повишаване на търсенето на храна и фураж.

2. Руското ембарго ще продължи да бъде в сила

През 2014 г. Русия въведе забрана за внос на земеделска продукция от западните страни (включително от САЩ, ЕС и Канада). Оттогава насетне забраната се подновява всяка година. Американските експерти са на мнение, че тази политика на Русия ще продължи и занапред. Основна цел ще бъде стимулиране на вътрешното производство на свинско и птиче месо, за да се намали зависимостта от вноса.

3. Пазарът на царевица ще отбележи най-сериозен ръст

До 2028-2029 г. световният пазар на царевица ще нарасне с 32,5%, или 32 млн. тона. На Мексико, Виетнам, Египет, Иран, Китай и Саудитска Арабия ще се падат малко над 63% от повишеното търсене за внос.

4. Консумацията и пазарът на месо ще расте

Световната консумация на месо на глава от населението е малко по-ниска от нивата на консумация в страните с най-високи доходи, което означава, че е налице потенциал за продължаващ растеж на потреблението на месо в световен мащаб. Според USDA потреблението ще се увеличи с 15% до 2028 г. (до 47,9 млн. тона). Развиващите се страни ще имат 80% принос за този ръст.

5. Производството на земеделски култури ще нарасне, частично заради новите технологии

Увеличаването на производството на земеделска продукция е ключово за посрещане на увеличаващото се световно търсене. Това ще задържи цените на сравнително ниски нива през следващото десетилетие, смятат от американското Министерство на земеделието.

Изводите са, че два основни фактора ще движат производството нагоре: увеличаването на добивите и разрастването на обработваемите площи. Ключов момент ще бъде използването на новите технологии в земеделието, благодарение на които фермерите ще произвеждат повече.

 

За автора

Сродни публикации