Пестицидите са бич за ЕС » Съвети в земеделието

юли 15, 2024

Пестицидите са бич за ЕС

Акценти

  • Беше приет доклад свързан с разрешаването на пестициди в ЕС

Разрешенията за употребата им трябва да се дават по-трудно

Вчера беше приет доклад свързан с разрешаването на пестициди в ЕС. Мнозинството от 526 „за“ надделя над 66 „против“ и 72 „въздържал се“. Така беше одобрено създаването на публичен регистър до проучванията при разрешенията за пестициди и повече прозрачност при оторизацията на препаратите за растителна защита.

От миналата година функционира специална комисия, която ЕП създаде заради скандала с американската фирма Монсанто. Тя е производител на хербицида глифозат, който се използва в земеделието и градинарството.

Според евродепутата Момчил Неков, в Европа все още няма пострадали от употребата на глифозат. Това е и причината за не толкова строгата процедура и мерки за разрешаване употребата на подобни препарати. Той припомни случая на раково болния градинар Дуейн Джонсън. Според него и Европейския орган за безопасност на храните (EFSA) не разполага с достатъчен финансов ресурс, за да се справи с успешната координация на процедурата по одобрение на пестицидите. Именно тя е неин ангажимент, но определеният бюджет за EFSA е недостатъчен.

Нужно е да се увеличи приложението на нехимическите методи в селското стопанство. В състава на препаратите за растителна защита има активни вещества, които вредят на околната среда и най-вече на опрашителите, каквито са пчелите.

Съгласно приетия доклад, трябва да се повиши и подобри контрола по външните граници на ЕС. Всяка година на територията на ЕС се внасят огромни количества забранени за употреба препарати. Само през последните 2 години в ЕС са заловени около 500 тона нелегални или фалшиви пестициди.

Нерегламентираните препарати са изключително опасни за човешкото здраве. В тази връзка трябва и нивото на контрол върху тях да се засили.  Важно е да се повиши и ефективността от борбата с нелегалния внос на пестициди и всякакви други препарати, внесени от трети страни. Употребата на такива препарати създава икономически риск за много сектори. Те  могат да попаднат в крайните продукти, предвидени за износ. Така една евентуална забрана за експорт би ограничила драстично приходите на дадена област или страна. Нелегалния внос е сериозен проблем за страни, които са част от външната граница на ЕС, а България е именно такава.

 

Сродни публикации