Пасищата ще се дават под наем само на стопани с животни » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Пасищата ще се дават под наем само на стопани с животни

Пасищата ще се дават под наем или аренда само на стопани, собственици на животни. Това решиха депутатите като приеха на първо четене промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи на първо четене.
Промените са инициирани от земеделското министерство и са приети от кабинета.
Те предвиждат всички ползватели на пасища, мери и ливади, които не притежават животни или броят им не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 1 февруари 2016 г. да закупят животни.
В случай че до определения срок ползвателите не изпълнят тези изисквания, договорите им следва да се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните Дирекции "Земеделие", като при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.

 

За автора

Сродни публикации