Парламентът прие нов Закон за марките и географските означения » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Парламентът прие нов Закон за марките и географските означения

Парламентът прие окончателно напълно нов Закон за марките и географските означения.

Това предаде БТА.

От деня на влизането му в сила се прекратяват регистрациите на:

  • – географските означения за спиртни напитки по отменения вече закон за марките за спиртни напитки, съгласно европейски регламенти;
  • – за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които също са включени в регламентите на ЕС.

Прекратяват се:

  • производствата по заявките за регистрация на географско означение за спиртни напитки
  • за ароматизирани лозаро-винарски продукти
  • заявките за вписвване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение.
  • производствата за нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, попадащи в обхвата на регламент на ЕС

Притежател на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на европейския регламент, не може да предявява иск за нарушение, извършено до влизането в сила на този закон, гласува НС.

Не се образуват и административно-наказателни производства. Образуваните се прекратяват.

В тридневен срок от влизането в сила на този закон, Патентното ведомство уведомява Международното бюро за прекратяването на националните регистрации на географски означения, въз основа на които са направени международни регистрации.

 

 

За автора

Сродни публикации