Памук » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Памук

Акценти

  • Най-добре е напояването да се провежда чрез дъждуване, при което се регулира точно поливната норма

ПАМУК

Памукът е най-важната техническа култура в света, както по ареал на разпространение (отглежда се в 75 страни на петте континента), така и по икономическо значение, като основна влакнодайна и важна маслодайна култура. Относителният му дял в промишлената консумация на текстилни влакна в света е 48,7 %, при 38,7 % на синтетичните влакна, 8,1 % на изкуствените и 4,5 % на вълната. У нас относителният дял на памука в потреблението на текстилни влакна е неоправдано по-нисък -40 %. За да станат нашите текстилни изделия конкурентоспособни и продаваеми на външните (а и на вътрешния) пазари е необходимо да се увеличи относителният дял на качествената суровина – памука в тях.

Освен основният продукт – влакното, семената които представляват над 60 % от теглото на неомаганения памук са богати на мазнини – 20 % и на белтъчини. Шротът произведен при преработката на семената е богат на белтъчини – 40 % и е ценен белтъчен фураж. Маслото получено от семената се използва като помучно олио в много азиатски и африкански страни и като висококачествено техническо масло в икономически развитите страни.

Останалото съдържанието е само за регистрирани потребители. Моля Влезте в профила си.
 

Сродни публикации