Памукопроизводителите получиха близо 5 млн. лева за Кампания 2019 » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Памукопроизводителите получиха близо 5 млн. лева за Кампания 2019

ДФЗ преведе близо 5 млн. лв. (4 820 156 лв.) по Схемата за специално плащане за памук за Кампания 2019 г.

Субсидии са изплатени на 113 земеделски стопани, които са заявили участие в схемата и отглеждат памук от сортове, вписани в Сортовата листа на България или в Европейския каталог на полските култури.

За да получат финансиранe кандидатите по Схемата за памук трябваше до 1 декември 2019 г. да предоставят сключен договор за изкупуване на произведената от тях продукция. Това условие е разписано в чл. 17, ал. 2 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Ставката за финансовата помощ е изчислена на базата на чл. 58 на Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.

 

За автора

Сродни публикации