Памуковата нощенка може да повреди и влоши качеството на зеленчуковите култури през септември » Съвети в земеделието

май 26, 2024

Памуковата нощенка може да повреди и влоши качеството на зеленчуковите култури през септември

Акценти

  • Във фаза поникване сериозни повреди по рапицата нанасят рапичната стъблена бълха (възрастни индивиди) и  рапичната листна оса (лъжегъсеници)

В началото на септември агрометеорологичните условия ще се определят от сухо, топло, а на много места в полските райони – и от горещо време.

Това ще ускори протичането на последните фази от развитието на късните полски култури.

През първата седмица от месеца при среднокъсните хибриди царевица ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. При късните ще протича млечна и преход към восъчна зрелост.

През повечето дни от първото десетдневие условията ще се задържат подходящи за провеждане жътвата на слънчогледа, за освобождаване на площите от по-ранните хибриди царевица. В края на десетдневието се прогнозира понижение на температурите и промяна в агрометеорологичните условия. Очакваните валежи ще подобрят състоянието на горните почвени слоеве. То е предпоставка за по-качествено провеждане на предсеитбените обработки и сеитбата на зимната рапица. Оптималните агротехнически  срокове за сеитбата на рапицата са до края на второто десетдневие на септември.

През второто и третото десетдневие агрометеорологичните условия ще се определят от температури близки до климатичните норми. До средата на септември късните царевични хибриди ще приключат развитието си. При ориза ще се наблюдава восъчна и пълна зрелост. При захарното цвекло – техническа зрелост. През третото десетдневие, по-рано от обичайните срокове, късните винени сортове грозде ще встъпят в технологична зрялост. При памука ще се наблюдава фаза узряване.

Прогнозираните валежи през втората половина от второто и началото на третото десетдневие ще бъдат от важно значение за нормалното поникване на рапицата. 

В районите, където влагата не е лимитиращ фактор, при засетите в агротехнически срок посеви в края на септември ще се наблюдава фаза поникване.

Във фаза поникване сериозни повреди по рапицата нанасят рапичната стъблена бълха (възрастни индивиди) и  рапичната листна оса (лъжегъсеници).

Фазата трябва да се проведе с обследване за установяване появата и числеността на вредителите. При плътност надвишаваща прага на икономическа вредност (ПИВ за рапична стъблена бълха – 2 бр. бръмбари на м²; ПИВ за рапична оса 2-3 броя лъжегъсеници на м²) е наложително третиране.

През септември при зеленчуковите култури от късното полско производство не трябва да се подценяват растителните пръскания срещу гъсениците от третото поколение на памуковата нощенка, които нанасят повреди и влошават качеството на зеленчуковата реколта.

През третото десетдневие от месеца във високите полета не се изключва вероятността за образуване на слани, което трябва да се има предвид при прибиране на зеленчуковите култури, подлежащи на осланяване (домати, пипер)

 

За автора

Сродни публикации