Паленето на стърнища може да лиши земеделци от субсидии по няколко схеми » Съвети в земеделието

септември 22, 2023

Паленето на стърнища може да лиши земеделци от субсидии по няколко схеми

Акценти

  • В процес на установяване е дали площите със запалени стърнища са заявени за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания

Дежурните екипи на МЗХГ и ДФЗ са получили 17 сигнала за възникнали пожари в обработваеми земеделски площи само за едно денонощие.

Те са станали на територията на три области – Русе, Плевен и Монтана. Засегнати са общо над 1 500 дка. Сигналите са постъпили от дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към МВР. Дежурните екипи на МЗХГ и ДФЗ са посетили на място опожарените площи. Въпреки забраните за палене на нивите, този начин за почистване на площите от суха растителност продължава да се прилага.

Най-големи са щетите в област Русе, където пожарите са били шест на брой. Огнената стихия е засегнала близо 1 000 дка в землищата на селата Сливо поле, Мартен, Бабово, Борисово, Черешово и Мечка.

На територията на област Монтана са възникнали шест пожара. Те са обхванали площ от 250 дка. Запалените стърнища са в селата Долни Цибър, Станево, Студено буче, Долни Белотинци и Вирове.

Пет са пожарите бушували в област Плевен. Два от тях са били в землищата на град Долни Дъбник, два до град Кнежа и един до село Койнаре. Засегнатите площи са над 250 дка.

Съгласно Закона за опазване на земеделските земи паленето на стърнища се санкционира. Глобата за първо нарушение е от 1500 до 6000 лв., а за повторно – от 2000 до 12 000 лв. Изгарянето на стърнища е нарушаване на основно изискване за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, което е част от изискванията за кръстосано съответствие. При неспазване на изискванията за кръстосано съответствие кандидатите по директните плащания могат да не получат субсидиите си в пълен размер.

В процес на установяване е дали площите със запалени стърнища са заявени за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания. Проверява се и кои са кандидатите. Те ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателството. Глобите ще бъдат определени в зависимост от тежестта на нарушението. Наказанията могат да достигнат до лишаване от субсидии по една или няколко схеми за подпомагане в продължение на една или повече календарни години.

 

 

Сродни публикации