Падат тарифи и мита за износ на европейска продукция в Япония » Съвети в земеделието

май 21, 2024

Падат тарифи и мита за износ на европейска продукция в Япония

Акценти

  • Споразумението за икономическо партньорство ще спести на европейските компании 1 млрд. евро мита, плащани всяка година

От 1 февруари влиза в сила споразумението за търговия между ЕС и Япония

Споразумението за икономическо партньорство (СИП) между ЕС и Япония влиза в сила на 1 февруари 2019 г. Предприятията и потребителите в Европа и Япония вече могат да се възползват от най-голямата открита търговска зона в света.

Според председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер така Европа и Япония изпращат послание към света за бъдещето на откритата и справедлива търговия. Новият пазар е възможност за 635 млн. души, които ще разполагат с по-богат избор на продукти на по-ниски цени. Заедно с това на самите продукти ще бъде осигурена по-добра защита както на европейския, така и на японския пазар. Така много малки производители, търговци, предприемачи ще имат възможност да излязат на изцяло нов пазар. Това ще спести на европейските компании 1 млрд. евро мита всяка година. Ще си осигури изключително силен стимул за търговията.

Още от първия ден на февруари европейските компании ще се възползват от премахнатите тарифи и опростените митнически процедури. Споразумението за икономическо партньорство премахва по-голямата част от митата от 1 млрд. евро, които се плащат годишно от компании от ЕС, изнасящи за Япония. След като споразумението бъде изцяло изпълнено, Япония ще премахне митата върху 97% от стоките, внесени от ЕС. Споразумението премахва и редица дългогодишни нетарифни бариери, например чрез приемане на международни стандарти за автомобили. То ще премахне и бариерите пред ключови износители на храни и напитки в ЕС за 127 млн. японски потребители. Ще увеличи възможностите за износ в редица други сектори. Годишният търговски обмен между ЕС и Япония може да се увеличи с почти 36 млрд. евро, след като споразумението бъде изпълнено изцяло.

ЕС и Япония се споразумяха да определят амбициозни стандарти за устойчиво развитие. За първи път текстът включва конкретен ангажимент към Парижкото споразумение за климата.

Ключови части на Споразумението за икономическо партньорство

По отношение на износа на селскостопански продукти от ЕС споразумението ще:

  • премахване японските мита за много сирена, като Gouda и Cheddar (текущо мито: 29,8%), но също и за виното (понастоящем среден процент: 15%)
  • очаква се значително увеличение на износа на говеждо месо от ЕС за Япония; Безмитен износ на преработено свинско месо и почти безмитен износ на прясно свинско месо;
  • Защита на над 200 висококачествени европейски селскостопански продукти (т. Нар. Географски указания) в Япония и защита на селекция от японски географски указания в ЕС

Споразумението също така гарантира отварянето на пазарите на услуги, по-специално в областта на финансовите услуги, електронната търговия, телекомуникациите и транспорта. Освен това:

  • Улеснява достъпа до големите пазари на обществени поръчки на 54 големи японски града за компании от ЕС. Премахва пречките пред обществените поръчки в икономически важния железопътен сектор на национално равнище;
  • разглежда конкретни проблеми на ЕС, като например тези в автомобилния сектор, където се предвиждат преходни периоди до седем години до преустановяването на“ тарифата.

Споразумението:

  • включва подробна глава за търговията и устойчивото развитие;
  • включва специфични елементи за опростяване за малките и средни предприятия;
  • определя много високи стандарти за труд, безопасност, защита на околната среда и потребителите;
  • укрепва ангажиментите на ЕС и Япония по отношение на устойчивото развитие и изменението на климата и напълно защитава обществените услуги.

На 23.01.2019 г. ЕС и Япония приеха решения да позволят личните данни да се движат свободно и безопасно между двамата партньори. Те се съгласиха да признаят взаимно системите за защита на данните като „еквивалентни“. Това ще създаде най-голямата в света зона за безопасни потоци от данни.

От 1 февруари голяма част от друго споразумение – Споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Япония – също ще се прилага временно. Споразумението, подписано през юли миналата година, заедно със споразумението за икономическо партньорство, е първото двустранно рамково споразумение между ЕС и Япония. То укрепва цялостното партньорство. Осигурява всеобхватна рамка за засилено политическо и секторно сътрудничество и съвместни действия по въпроси от общ интерес, включително по регионални и глобални предизвикателства. Споразумението ще влезе в сила, след като бъде ратифицирано от всички държави-членки на ЕС.

Какво предстои?

Споразумението за икономическо партньорство вече е в сила. За да се направи преглед на първите месеци на изпълнение, първото заседание на Комитета на ЕС и Япония ще бъде свикано през април 2019 г. в Брюксел.

По отношение на защитата на инвестициите ще продължат преговорите с Япония за съответните стандарти и уреждането на спорове за защита на инвестициите. През месец март се планира среща на преговарящите. В духа на общия си ангажимент за създаване на стабилна и сигурна инвестиционна среда в Европа и Япония, двете страни са решени да постигнат споразумение за преговори за защита на инвестициите възможно най-скоро.

 

 

Сродни публикации