Още 787 хиляди лева за подкрепа на местни рибарски общности » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Още 787 хиляди лева за подкрепа на местни рибарски общности

Държавен фонд „Земеделие“-Разплащателна агенция преведе 787 388 лева на Местни инициативни рибарски групи (МИРГ) за 10 проекта по мярка 4.1 "Развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР).
В изпълнение на местните стратегии за развитие осем МИРГ получиха окончателно плащане в размер на общо 297 679 лв. за изпълнени проекти в подкрепа на рибарските общности. Сред реализираните идеи са интернет страница за алтернативен туризъм в различни региони, разнообразяване и популяризиране на туристическите продукти и услуги, промотиране на продукти от риболов и аквакултура, подобряване на достъпа до крайбрежни зони и създаването на места за отдих и развлечение, както и подобряването на качеството на живот на децата от рибарски области чрез развитие на морски спортове.
На две рибарски групи с одобрени проекти по мярката е преведен аванс от общо 489 709 лв. По единия проект в гр. Бяла ще бъде извършена реконструкция на летния театър, друга МИРГ работи по инициативи за опазване на природата.
Безвъзмездната финансова помощ за тези проекти е в размер на 100% от одобрената субсидия, от които 75 на сто се осигуряват от ЕФР, а 25 на сто от държавния бюджет.

 

За автора

Сродни публикации