Още 77,1 млн. лева за участниците по СЕПП » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Още 77,1 млн. лева за участниците по СЕПП

Акценти

  • Общо 77 137 331 лева е доплащане по СЕПП
  • Изяснена е принадлежността на двойно заявени площи за Кампания 2017

58 015 са земеделските стопани, който по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) получиха общо 77 137 331 лева доплащане.

В Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП) е актуализирана  информацията. След разглеждане на внесените  възражения е изяснена и принадлежността на двойно заявени площи за Кампания 2017. Разгледани са и постъпилите данни от Националната агенция за приходите (НАП) във връзка с разходите за труд, които са направили земеделските стопани.

Съгласно Заповед № РД 09-572 от 15.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите финансовото подпомагане е изчислено на база ставката от 196,58 лв./хектар.

През месец декември 2017 г.  са изплатени общо 636 млн. лева , а с това доплащане цялата сума до момента, която земеделските стопани са получили е общо 713,3 млн. лева.

 

Сродни публикации