Още 700 хиляди лева за застраховане на селскостопанска продукция » Съвети в земеделието

февруари 25, 2024

Още 700 хиляди лева за застраховане на селскостопанска продукция

Бюджетът за 2015 г. по Схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция е увеличен със 700 хиляди лева с решение на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“.
След увеличението общият бюджет по схемата за тази година вече е в размер на 1,7 милиона лева. Целта на помощта е да се насърчат малки и средни предприятия, земеделски стопани, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и тютюн за доброволно застраховане на селскостопанска продукция срещу неблагоприятно климатично събитие, което може да бъде приравнено на природно бедствие, и други неблагоприятни климатични събития, като се компенсират частично разходите за сключване на застрахователна полица.
Максималният размер на подпомагането, което може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия.
Срокът за кандидатстване беше от 30 март 2015 г. до изчерпване на ресурса по схемата за подпомагане, но не по-късно от 31 август 2015 г. Размерът на държавната помощ на база заявената площ за подпомагане и предвидената ставка по подадени към 8 юни 2015 г. заявления надхвърли одобрения по схемата ресурс от 1 милион лева, затова приемът на заявления беше преустановен.
С увеличаването на бюджета и подновяването на приема на заявления ще се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се възползват от подпомагането.
Общият бюджет по схемата за застраховане на селскостопанска продукция за целия период на действие (2015-2020 г.) е 21 милиона лева.

 

Сродни публикации