Още 631 хил.лева в помощ на картофопроизводителите » Съвети в земеделието

декември 03, 2023

Още 631 хил.лева в помощ на картофопроизводителите

Акценти

  • Закупуване на средства за растителна защита
  • Борбата с почвените вредители

По Схемата за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани за закупуване на средства за растителна защита за контрол на почвени неприятели по картофите за 2018 година са отпуснати още 631 000 лева. С тях общата финансова помощ, до момента по тази схема, възлиза на 1 631 000 лева.

Земеделските производители ще получат компенсации за част от разходите, които са направили, за закупуването на препарати за растителна защита. Борбата с почвените вредители има за цел да намали щетите по картофените насаждения.

Земеделските стопани, които желаят да участват по схемата и да получат финансова помощ могат да сключат договори до 22 юни 2018г.

 

Сродни публикации