Още 160 проекта от септемврийския прием по мярка 121 получиха одобрение » Съвети в земеделието

юли 24, 2024

Още 160 проекта от септемврийския прием по мярка 121 получиха одобрение

Експертната комисия за прозрачност в Държавен фонд „Земеделие” одобри 160 от прегледаните 164 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ от ПРСР 2007-2013 г.
Общият размер на одобрената субсидия е 20 537 236 лв. Отхвърлени са 4 проекта с обща сума на субсидиите 776 866 лв., тъй като не отговарят на изискванията за допустимост.
Одобрените проекти представляват само част от всички заявления за подпомагане, които попадат в рамките на определения бюджет по мярката от старата Програма за развитие на селските райони.

 

За автора

Сродни публикации