Още евросубсидии за земеделие тази година » Съвети в земеделието

юни 14, 2024

Още евросубсидии за земеделие тази година

Земеделски евросубсидии все пак ще има тази година. Макар милионите още да не са уточнени, от министерството обявиха, че освен вече задвижените 150 млн. евро към желаещите да инвестират в агростопанствата си, ще има и допълнително разпределени средства през есента. Още този месец ще започне и отсяването на проекти за млад фермер, където ще отидат други 35 млн. евро.
Така, макар държавата да се забави с одобрението на новата Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 (ПРСР), средства все пак ще има. За другите мерки трябват специални наредби, които все още не са създадени.
В началото на ноември тази година се очаква да бъде отворен и втори прием за проекти по най-атрактивната подмярка – 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства".
През април Министерството на земеделието позволи авансово кандидатстване в първия прием по нея, който се радваше на свръхинтерес – бяха подадени проекти за малко над 966.3 млн. лв., или три пъти над бюджета на мярката от 150 млн. евро. Това е и най-търсеният инструмент за субсидиране на стопанствата по Програмата за развитие на селските райони, защото чрез него се финансира купуването на нова техника и разходите за модернизация на фермите.
Големият интерес обаче наложи в първия да има класиране на проектите и оценяване по точки, тъй като няма как всички те да бъдат одобрени. Засега обаче от агроведмоството не конкретизират с какъв бюджет ще бъде вторият транш. Общата сума по цялата мярка 4  "Инвестиции в материални активи" е 753 млн. евро за целия период. 
Засега не са обявени и средствата по другите предстоящи мерки – през октомври е предвиден прием по подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на земеделска продукция". Прием на документи ще бъде отворен и за подмярка 19.1 "Помощи за подготвителни дейности", която е свързана с подхода ЛИДЕР, който цели основно коопериране на производители. 

 

За автора

Сродни публикации