Очаква се цъфтеж при прасковите и каисиите през следващия седемдневен период » Съвети в земеделието

септември 30, 2023

Очаква се цъфтеж при прасковите и каисиите през следващия седемдневен период

Акценти

  • През периода започва да тече агротехноческия срок за сеитба на слънчоглед в Южна България

През изтеклия период над Западна и Централна България паднаха валежи между 20 – 40l/m2.

Това доведе до увеличаване на почвените влагозапси в 50cm и 100 cmслой при земеделските култури.

През следващия седемдневен срок агрометеорологичните условия ще се обуславят от средноденонощни температури около и над биологичния минимум на зимуващите земеделски култури. Вегетационните процеси при тях ще протичат с нормални темпове. Прогнозираните валежи през първата половина на периода, отново по-значителни по количества в Югозападна и Централна България ще благоприятстват увеличаването на влагозапасите в еднометровия почвен слой.

През периода при пшеницата ще протича масово фаза братене и ще се наблюдава увеличаване коефициента на братимост. При рапицата ще се образуват разклонения. При овощните видове ще се осъществява набъбване и разпукване на пъпките, а при някои костилкови (праскова, кайсия) в Централна и Източна България и фаза цъфтеж. През периода започва да тече агротехноческия срок за сеитба на слънчоглед в Южна България.

Прогнозираите валежи на много места в полските райони ще затрудняват извършването на качествени почвообработки и провеждането на растително-защитни дейности.

 

За автора

Сродни публикации