Очаква се финансиране за производителите на плодове и зеленчуци » Съвети в земеделието

август 10, 2022

Очаква се финансиране за производителите на плодове и зеленчуци

Акценти

  • Финансовата помощ ще бъде насочена към малките и средни земеделски стопанства

Сектора има нужда от повече инвестиции, за да се повиши конкурентоспособността и качеството на продукцията

В последния ден на януари се проведе среща между производители на плодове и зеленчуци и зам.-министъра на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева. Така стана ясно, че производителите ще получат държавна финансова подкрепа, за да се стимулира развитието на сектора. Ще бъде допустимо инвестициите да бъдат вложени в закупуването на хладилни камери и техника за съхранение на продукцията.

Финансовата помощ ще бъде насочена към малките и средни земеделски стопанства. За един бенефициер максималният интензитет на помощта е до 50 % от приемливите разходи за един инвестиционен проект.

Схемата трябва да послужи като стимул за увеличаване на инвестициите в сектор „Плодове и зеленчуци“. Паричните средства ще дадат възможност на производителите да повишат своята конкурентоспособност и качеството на произведената продукция. Държавните средства ще им помогнат да преодолеят трудностите по съхранение на плодовете и зеленчуците и бъдещата им реализация на пазара. Финансови средства ще бъдат предоставяни на земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци.

 

Представители на браншовите организации споделят, че интересът им към държавно подпомагане, свързано с покупката на техника за съхранение на продуктите, е голям. Средствата ще могат да се вложат в закупуването на  хладилни камери и машини за сортиране на реколтата.

Според зам.-министър Кръстева идеята е финансирането да може да се използва преди събирането на тазгодишната реколта.

 

 

Сродни публикации