Очаква се увеличение на средствата по подмярка 7.2 » Съвети в земеделието

април 23, 2024

Очаква се увеличение на средствата по подмярка 7.2

Акценти

  • За общините са поискани средства в размер на 2,5 пъти повече над възможния бюджет

Расте интересът към ПРСР  през настоящия програмен период.

Предвидено е да се увеличат средствата за обновяване на училища и детски градини по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Тя е част от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това стана ясно по време на заключителната конференция на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) за мандат 2015 – 2019 г. Тя се проведе в к.к. Боровец, а неин гост беше министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева. Тя подчерта, че така ще бъдат одобрени всички подадени проекти с включени инвестиции за дейности по обновяване на общински училища и детски градини.

Стана ясно, че общините, които са бенефициенти по Програмата, проявяват най-голям интерес по проектите за реновиране на улици и тротоари, изграждане на пътища и водоснабдителна мрежа, а също и инвестиции в социалната инфраструктура и културния живот.

Расте интересът към ПРСР  през настоящия програмен период. За общините са поискани средства в размер на 2,5 пъти повече над възможния бюджет. С 4 пъти повече са те за бизнеса, земеделските производители и преработвателите на земеделска продукция, коментира още министър Танева.

Очаква се до края на месец декември да бъде финализирана на многогодишната финансова рамка на новата Обща селскостопанска политика. Очаква се намаляване на бюджета за новия програмен период на ПРСР. Министър Танева обясни, че ако досега общините са ползвали 740 млн. евро. Сега трябва да се извадят 135 млн. евро, за да се получи новото финансиране. Очаква се намалението при средствата за финансиране да бъде в рамките на 15 %. Очаква се да бъде извършен анализ за нуждите на общините.

 

За автора

Сродни публикации