Очаква се предложението за новия ресорен зам.-министър » Съвети в земеделието

юни 17, 2024

Очаква се предложението за новия ресорен зам.-министър

Акценти

  • Предстои създаването на дирекции „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“

Предстои да бъде изготвен и План за действие за възстановяване и развитие на секторите.

Представители на организации от секторите плодове, зеленчуци, картофи и биопроизводство се споразумяха с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. В тази връзка беше подписано споразумение за изпълнение на исканията на бранша. Предстои да бъде назначен заместник-министър с ресор „Плодове, зеленчуци, картофи и биоземеделие“. Бъдещият министър ще бъде предложен от производителите.

Предвидено е да бъдат изготвени Стратегия и План за действие за  възстановяване и развитие на секторите. Паралелно с това следва да бъде приет и пакет от мерки в краткосрочен и дългосрочен план. Чрез него ще внесе яснота относно нужния бюджет за 2019-2022 г. и в рамките на новия програмен период.

С цел изработване на политики и стратегии, съвместно с браншовите организации, ще бъде създаден и Консултативен съвет по биоземеделие.

В документа, разписан от двете страни, е заложено и създаването на дирекции „Плодове и зеленчуци“ и „Биологично производство“. Той ще бъде ангажиран с развитието на планинското и полупланинското земеделие.

 

Сродни публикации