Очаква се плащане по обвързаната подкрепа » Съвети в земеделието

юли 06, 2022

Очаква се плащане по обвързаната подкрепа

Акценти

  • По мярката за напояване земеделските кооперации също са допустими бенефициенти

До няколко месеца ще бъде готова и държавната помощ за хладилните камери

Приключи годишният семинар на Националния съюз на земеделските кооперации в България. Гост на събитието беше и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Той изрази становището си, че в бъдеще кооперациите ще продължат да отстояват своето място в земеделието.

На събитието бяха обобщени постиженията на НСЗКБ и останалите асоциации за последните години. Преодолените трудности се дължат до голяма степен и на добрата комуникация. Успех е отчетен и с дебата за позицията на страната ни относно Общата селскостопанска политика. Ясни са желанията за развитие и напредък както на заетите в бранша,  така и на експертите на министерството.

Бяха коментирани и постиженията на страната ни по време на председателство ни на Съвета на ЕС. Тогава започна дебатът по ОСП и в началото на юни бяха представени от ЕК драфтовете на 3 регламента. Най-важният от тях е за  стратегическите планове. Досега всяка страна е дала позициите си по тях. Все още се очакват се коригираните  предложения на регламентите. Вече е започнала работата по  изготвянето на т.нар. SWOT анализ. Идеята е така да бъде спестено време. Необходимо е чрез анализа да се изведат приоритетите и инструментите. Очаква се през месец май да започне публичното му обсъждане с бранша.

Предвидено е до края на месеца ще бъдат платени вторите ставки на обвързаната подкрепа и акциза върху горивата за земеделски нужди. До 1-2 месеца ще бъде готова и новата държавна помощ за малки хладилни камери за съхранение на плодове и зеленчуци. Такава вече има за минимандрите. Сега с ЕК се съгласува подобна схема и за малки кланици, както и за мобилни доилни апарати.

две шепи с монети

По мярката за напояване, която се очаква да стартира през май и юни, кооперациите също са допустими бенефициенти.

 

Сродни публикации