Очаква се нотифициране на помощта за малки кланични пунктове » Съвети в земеделието

май 30, 2024

Очаква се нотифициране на помощта за малки кланични пунктове

Акценти

  • Общият бюджет на държавната помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“е в размер на 1,5 млн. лв.

Четири държавни помощи се изпълняват по предложение на земеделските стопани.

На 10 април в Перник се проведе среща със земеделските производители и министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Той обясни, че към момента се работи за реализирането на четири държавни помощи. Всички те са по предложение на земеделците.

Предвидено е за сектор „Плодове и зеленчуци“ да бъдат отпуснати средства. С тях ще се подпомага въвеждане на  стандарта GLOBALG.A.P. Наскоро беше одобрена и държавна помощ  за техника за охлаждане и съхранение на земеделска продукция. Финансовите средства от нея ще служат за покриване на част от разходите за реализация на инвестиции в машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение на първична земеделска продукция. С предвидените пари следва да се покрият до 50% от разходите на стопаните за закупуването на такава техника. Отпусканата сума ще бъде максимум 120 000 лева. Фермерите могат да кандидатстват и за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко“. Общият бюджет на помощта е в размер на 1,5 млн. лв.

Министърът поясни още, че скоро се очаква да бъде нотифицирана помощта за малки кланични пунктове.

По време на срещата директорът на дирекция „Животновъдство“ Силвия Василева, представи фокуса на Националната програма за пчеларство за периода 2020 – 2022 г. Тя е в размер на 6,4 милиона лева. Увеличението спрямо предишната е в размер на 1,6 милиона лева. По предложение на неправителствените организации в сектора, фокусът на програмата ще бъде върху здравеопазването на пчелите и по-точно борбата срещу варатозата.

В срещата участва още и областният управител на Област Перник Ирена Соколова.

 

Сродни публикации