Очаква се лек спад на реколтата от слънчоглед и царевица » Съвети в земеделието

юни 20, 2024

Очаква се лек спад на реколтата от слънчоглед и царевица

По-високи разходи заради дъждовете и лек спад на продукцията. Такава е картината при производството на царевица и слънчоглед през тази година. Лошото време е унищожило площи и доведе до отлагане на жътвата на двете култури в някои райони на страната, в други реколтата вече е прибрана. Както и при другите култури в зърнопроизводството, и при тези се очаква по-висока себестойност на продукцията заради дъждовете.
След рекордната 2013 г., когато бяха произведени най-високите за последните 15 години количества царевица и слънчоглед, достигащи над 4 млн. тона, сега се очаква леко намаление. На този етап няма и официална информация колко са достигнали унищожените от дъждове, градушки и наводнения площи в страната, като от агроминистерството обявиха, че обобщените резултати се очакват през октомври.
По данни на членове на асоциацията на зърнопроизводителите прибирането на реколтата от слънчоглед върви в цялата страна, като в някои региони е към края си. Най-сериозно забавяне на жътвата е имало в Северозападна България и някои региони в югоизточните части заради дъждовете през първите седмици на септември. В момента прибирането на продукцията е в напреднал етап, като данните показват, че средните добиви са сходни с миналогодишните в повечето региони и се движат около 230-240 кг от декар. По информация на производителите обаче в определени региони има сериозно пострадали площи със слънчоглед заради природните стихии от лятото, като на този етап също не е ясен делът им от общо засетите земи.
Подобна е и картината при царевицата, за която се очакват рекордно високи добиви в Европейския съюз заради ръста на производството във Франция. В България най-сериозни проблеми отново са имали производителите в северозападните части на страната заради дъждовете, но прибирането на продукцията върви с нормални темпове в повечето региони на страната, сочат данните на производителите.
И при слънчогледа, и при царевицата през тази година има повишение на разходите. Още през пролетта на част от фермерите се е наложило да презасяват нивите, впоследствие са направили и допълнителни разходи за ползване на различни препарати заради влагата. Същевременно обаче не се очаква сериозно повишение на цените заради доброто производство в региона.
През последните години има силен интерес към производството на царевица и слънчоглед, като България се нарежда сред най-големите износители на тези култури. Последният анализ на земеделското министерство, публикуван през пролетта, показва, че за реколта 2013 засетите площи с царевица в страната са били над 4.1 млн. дка, което е спад от почти 7% спрямо предходната година. Леко намаление има и при слънчогледа – засети са били 7.5 млн. дка, или с 1.1% по-малко от предходната година. Макар че няма официална информация за тазгодишната сеитба, данните на производителите показват, че засетите площи в страната са на сходни нива или малко по-ниски.
Данните на земеделското министерство показват, че през 2013 г. в България са произведени рекордни за последните 15 години количества от двете култури. Произведеният слънчоглед е бил 1.7 млн. тона, а царевицата – 2.5 млн. тона. Цените в сектора обаче са били по-ниски от предходната година. Така например по данни на ведомството от есента на миналата година до февруари 2014 г., когато се реализират голяма част от сделките за износ на тези продукти, цените на царевицата са достигнали нива от 265 лв. за тон, което е спад от над 35% на годишна база. При слънчогледа пък средната цена за същия период е била 556 лв. за тон, или с 36% по-малко на годишна база. Очакванията на ведомството са цените да останат на сравнително по-ниски нива до края на настоящата година заради високото предлагане на международните пазари.

 

За автора

Сродни публикации