Очаква се лек спад в площите с протеинови култури » Съвети в земеделието

юни 24, 2024

Очаква се лек спад в площите с протеинови култури

Акценти

  • Очаква се продукцията от боб и грах да намалее до 4,7 млн. т.
  • Много от северните държави членки на ЕС са имали трудности по време на пролетната сеитба

Въз основа на наблюдения и анализи са изготвени прогнози, според които се очаква през 2018/2019 площите засети с протеинови култури да намалеят с 3,5 % и да достигнат до 1,9 млн. ха. Дори и при такова намаление стойността на общите площи с протеинови култури е с 25 % над средната за последните 5 години. Този спад дава отражение най-вече върху териториите засети с бакла и грах, които се променят както следва:

  • Бакла – намаление на общите заети площи с -55 400 ха;
  • Грах – намаление на общите заети площи с -36 500 ха.

Увеличение се наблюдава в засетите с лупина площи, там то е 25 500 ха.

Голяма част от северните държави членки на ЕС са се изправили пред трудности по време на пролетната сеитба, което може и да е причината за наблюдавания спад.

Очаква се продукцията от боб и грах да намалее до 4,7 млн. т., но въпреки това добивът от двете култури остава с 30% над средния за последните 5 години.

Въпреки гореописаните данни общата стойност на заетите с протеинови култури площи остава сравнително постоянна, тъй като голяма част от земеделските стопани в страните членки на ЕС получават помощ чрез доброволното обвързано подпомагане.

 

Сродни публикации